Офіційний веб-портал Амур-Нижньодніпровської районної у місті Дніпрі ради


Встановлення опіки чи піклування над дитиною-сиротою чи дитиною, позбавленою батьківського піклування, призначення опіки над майном

АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКА РАЙОННА У МІСТІ ДНІПРІ РАДА
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
Встановлення опіки чи піклування над дитиною-сиротою чи дитиною, позбавленою батьківського піклування, призначення опіки над майном
1. Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги
1.1 Найменування Управління-служба у справах дітей Амур-Нижньодніпровської районної у місті Дніпрі ради
1.2. Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги 49023, м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 31, каб. 21
1.3. Режим роботи Пн-чт – 9:00 – 18:00, Пт - 9:00 – 16:45
Перерва 13:00 – 13:45
Прийомні дні: кожний робочий день
Вихідний – субота та неділя
1.4. Телефон для довідок,
адреса електронної пошти та веб-сайт
(0562)-23-05-14, 23-05-13, 23-04-43
E-mail:office@andrada.gov.ua,
http://andrada.gov.ua, nepovnolitni@ua.fm
2. Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
2.1 Закони України Сімейний кодекс України, Цивільний кодекс України, Конвенція про права дитини, ратифікована постановою Верховної ради від №789-ХІІ від 27.02.1991; Закон України “Про охорону дитинства” від 26.04.2001 № 2402 — III; Закон України “Про забезпечення організаційно — правових умов соціального захисту дітей — сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування від 13.01.2005 № 2342 — IV; Закон України “Про соціальні послуги” від 19.06.2003 № 966 -IV; Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» від 24.01.1995 № 20/95-ВР
2.2 Акти Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов`язаної із захистом прав дитини” від 24.09.2008 № 866
2.3 Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування Наказ Міністерства соціальної політики “Про затвердження Державного стандарту соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавленні батьківського піклування від 11.08.2017 № 1307
Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 02.02.2007 № 302/80/49 «Про затвердження Порядку вибуття дітей, із закладів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування й соціального захисту дітей, до сімейних форм виховання»
3. Умови отримання адміністративної послуги
3.1. Підстава для одержання адміністративної послуги Заява фізичної особи
3.2. Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них Документи, які подає кандидат в опікуни/піклувальники
1) заява про бажання взяти дитину під опіку, піклування, Завантажити;
2) довідку про доходи за останні шість місяців або копію декларації про доходи, засвідчену в установленому порядку;
документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням;
3) копію свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі);
4) довідку про проходження курсу навчання з виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і рекомендацію центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щодо включення кандидатів до єдиного банку даних;
копію паспорта (родичі дитини, які мають намір взяти її під опіку, піклування, не зобов’язані проходити курс навчання) ;
5) висновок про стан здоров'я заявника;
6) довідку від нарколога та психіатра для осіб, які проживають разом із заявниками;
7) довідку про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видану територіальним центром з надання сервісних послуг МВС за місцем проживання заявника;
8) письмову згоду всіх повнолітніх членів сім'ї, що проживають разом з особою, яка бажає взяти дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, під опіку, піклування, утворити прийомну сім'ю або на власній житловій площі - дитячий будинок сімейного типу, засвідчену нотаріально або написану власноручно в присутності посадової особи, яка здійснює прийом документів, про що робиться позначка на заяві із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, підпису посадової особи та дати.
9) акт обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна, піклувальника, а також висновку про можливість виконувати обов’язки опікуна, піклувальника відповідно до встановлених вимог;
Документи, які додаються на дитину, що потребує опіки, піклування
1) свідоцтво про народження дитини. Завантажити;
2) висновок про стан здоров’я, фізичний та розумовий розвиток дитини;
3) довідка (атестата) про освіту або висновок про рівень розвитку дитини;
4) документи, що підтверджують статус дитини (документи про батьків або осіб, що їх замінюють: копії свідоцтва про смерть, вироку або рішення суду, довідки про хворобу, розшук батьків та інших документів, що підтверджують відсутність батьків або неможливість виховання ними своїх дітей, тощо);
5) опис майна, в тому числі житла дитини, та відомості про осіб, що відповідають за його збереження;
6) довідка про братів і сестер дитини та їх місце перебування (у разі їх наявності);
7) пенсійне посвідчення на дітей, що одержують пенсію, копії ухвали суду про стягнення аліментів;
8) довідка про встановлення контакту між дитиною і потенційним опікуном, піклувальником, підписаної службовою особою закладу, в якому перебуває дитина, працівником служби у справах дітей у присутності потенційного опікуна, піклувальника;
9) згода дитини на її влаштування до сім’ї опікуна, піклувальника, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити.
3.3. Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги Документи подаються особисто за адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 31, каб. 21.
3.4. Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги Послуга надається безоплатно.
4. Строк надання адміністративної послуги Питання розглядається на найближчому засіданні комісії по захисту прав дитини. Рішення приймається на першому засіданні районної у місті ради після перевірки, що проводиться протягом одного місяця.
5. Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги Виявлення факту порушення прав дитини.
Недостовірні дані.
Подані не всі необхідні документи.
6. Результат надання адміністративної послуги Копія рішення виконкому про призначення опіки над дитиною, призначення опіки над майном дитини
7. Способи отримання відповіді (результату) Особисто під розписку

 

АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКА РАЙОННА У МІСТІ ДНІПРІ РАДА
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
Встановлення опіки чи піклування над дитиною-сиротою чи дитиною, позбавленою батьківського піклування, призначення опіки над майном
Етапи надання послуги Відповідальна посадова особа Структурні підрозділи Термін виконання етапів
1. Приймання та реєстрація заяви та пакету документів. начальник відділу, головний спеціаліст управління-служба у справах дітей в день надходження документів
2. Розгляд пакету документів, перевірка укомплектованості пакету документів та відомостей, що містяться в наданих документах та відповідність їх вимогам законодавчих документів. начальник відділу, головний спеціаліст управління-служба у справах дітей протягом 10 днів
3. Складання акту обстеження житлово-побутових умов головний спеціаліст, психолог управління-служба у справах дітей протягом 10 днів
4. Підготовка висновку про доцільність (недоцільність) встановлення опіки, піклування та відповідність його інтересам дитини головний спеціаліст управління-служба у справах дітей один робочий день
5. Підготовка проекту рішення виконкому районної у місті ради «Встановлення опіки, піклування та відповідність його інтересам дитини», «Призначення опіки над майном дитини» начальник, начальник відділу, головний спеціаліст управління-служба у справах дітей один робочий день
6. Прийняття рішення виконкому районної у місті ради про «Встановлення опіки, піклування та відповідність його інтересам дитини», «Призначення опіки над майном дитини» голова, члени виконкому управління-служба у справах дітей один робочий день
7. Надання належним чином завіреної копії рішення виконкому районної у місті ради та відповідного пакету документів начальник відділу, головний спеціаліст управління-служба у справах дітей не пізніше наступного робочого дня після підписання

 

Рішення виконкому районної у місті ради може бути оскаржено в судовому порядку.

Comments are closed.