Офіційний веб-портал Амур-Нижньодніпровської районної у місті Дніпрі ради


Клопотання про присвоєння почесного звання “Мати-героїня”

АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКА РАЙОННА У МІСТІ ДНІПРІ РАДА
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
Розгляд питання щодо присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»
1.  Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги
1.1 Найменування Амур-Нижньодніпровська районна у місті Дніпрі рада, сектор з питань сім’ї, молоді та спорту
1.2. Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги 49023, м. Дніпро, просп. Мануйлівський, 31, каб. 52
1.3. Режим роботи Пн-чт –   9:00 – 18:00; Пт     -     9:00 – 16:45; Перерва  13:00 – 13:45;  Вихідний – субота та неділя
Прийомні дні:
Вівторок –10:00 – 17:00; Четвер –10:00 – 17.00
1.4. Телефон для довідок,
адреса електронної пошти
та веб-сайт
(0562)-23-05-65,  E-mail:office@andrada.gov.ua, and.ssms@gmail.com
2.    Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
2.1 Закони України Указ Президента України «Про почесні звання України», Указ Президента України «Про внесення змін до Положення про почесні звання України»
3.    Умови отримання адміністративної послуги
3.1. Підстава для одержання адміністративної послуги Заява жінки, яка народила та виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку
3.2. Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них -    Заява щодо розгляду кандидатури для порушення клопотання перед головою облдержадміністрації щодо присвоєння почесного звання «Мати-героїня». Завантажити.
-    Копія паспорту матері (всі сторінки паспорту) (за наявності оригіналу).
-    Копія ідентифікаційного номеру матері (за наявності оригіналу).
-    Довідка про склад сім’ї (оригінал).
-    Автобіографія матері (у вільній формі).
-    Копія диплому матері (за наявності оригіналу).
-    Копії нагородних документів матері (за наявності оригіналу).
-    Копія трудової книжки (всі сторінки) (за наявності оригіналу).
-    Довідка з пенсійного фонду із зазначенням загального стажу роботи матері (за наявності).
-    Характеристика з місця роботи матері, якщо працює, копія пенсійного посвідчення, якщо є пенсіонером (за наявності оригіналу), копія посвідчення ветерана праці, якщо є в наявності (за наявності оригіналу).
-    Копія свідоцтва про шлюб (про розлучення, смерть) (за наявності оригіналу).
-    Копії свідоцтв про народження дітей за наявності оригіналу).
-    Копії документів про освіту дітей (за наявності оригіналу).
-    Характеристики з місця проживання, навчання (роботи) дітей (для кожної дитини окремо).
-    Характеристика від сусідів з паспортними даними.
-    Документ, виданий органом внутрішніх справ, про наявність чи відсутність відомостей стосовно дітей,  які перебувають на обліку правопорушників, що не досягли 18 років, у тому числі звільнених зі спеціальних виховних установ.
-    Довідка про наявність або відсутність судимості в особи, яку представляють до нагородження, та в кожного з дітей, яким виповнилося 14 років.
-    Копії грамот, дипломів, подяк, свідоцтв, листів для  визначення внеску жінки у розвиток творчих здібностей дітей, формування в них високих духовних і моральних якостей (за наявності оригіналу та за бажанням матері).
3.3. Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги Документи подаються особисто за адресою: м. Дніпро, просп. Мануйлівський, 31, каб. 52.
3.4. Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги Послуга надається безоплатно
4. Строк надання адміністративної послуги Питання розглядається на засіданні комісії по розгляду питання щодо присвоєння почесного звання «Мати-героїня»;
на першому засіданні виконавчого комітету районної у місті ради; на першій сесії районної у місті ради після закінчення граничного строку надання адміністративної послуги, а саме 30-ти календарних днів
5. Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги Жінка не народила та не виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку.
Документи надано не в повному обсязі.
Документ, виданий органом внутрішніх справ, про наявність відомостей стосовно дітей, які  перебувають на обліку  правопорушників, що не досягли 18 років.
Довідка про наявність судимості в особи, яку представляють до нагородження, та в кожного з дітей, яким виповнилося 14 років.
Довідка про виховання дитини в інтернатних закладах без поважних причин.
Нездобуття дітьми повної загальної середньої освіти.
Перевірена інформація щодо неналежного догляду за дітьми.
6. Результат надання адміністративної послуги Порушення клопотання перед головою облдержадміністрації щодо присвоєння почесного звання «Мати-героїня»
7. Способи отримання відповіді (результату) Особисто, телефоном.

 

АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКА РАЙОННА У МІСТІ ДНІПРІ РАДА
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
Розгляд питання щодо присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»
Етапи надання послуги Відповідальна посадова особа Структурні підрозділи Термін виконання етапів
1. Приймання та реєстрація заяви та пакету документів головний спеціаліст cектор з питань сім’ї, молоді та спорту в день надходження документів
2. Розгляд пакету документів, перевірка укомплектованості пакету документів та відомостей, що містяться в наданих документах та відповідність їх вимогам законодавчих документів завідувач, головний спеціаліст cектор з питань сім’ї, молоді та спорту один робочий день
3. Виїзд до сім’ї матері, від якої надійшла заява, для складання акту обстеження матеріально-побутових умов сім’ї головний спеціаліст cектор з питань сім’ї, молоді та спорту не більше одного тижня
(за узгодженням із заявницею)
4. Проведення засідання комісії по розгляду питання щодо присвоєння почесного звання «Мати-героїня» завідувач, головний спеціаліст, члени комісії cектор з питань сім’ї, молоді та спорту один робочий день
5. Підготовка проекту рішення  районної у місті ради «Про порушення клопотання перед головою облдержадміністрації щодо присвоєння почесного звання «Мати-героїня» та його попереднє оприлюднення завідувач, головний спеціаліст cектор з питань сім’ї, молоді та спорту один робочий день
6. Прийняття рішення районної у місті ради про порушення клопотання перед головою облдержадміністрації щодо присвоєння почесного звання «Мати-героїня» депутати Амур-Нижньодніпровська районна у місті ради один робочий день
7 Надання належним чином завіреної копії рішення районної у місті ради, клопотання голови районної у місті ради та відповідного пакету документів до облдержадміністрації завідувач, головний спеціаліст cектор з питань сім’ї, молоді та спорту не пізніше наступного робочого дня після підписання головою районної у місті ради клопотання

 

Рішення про відмову у наданні послуги може бути оскаржено в судовому порядку.

Comments are closed.