Офіційний веб-портал Амур-Нижньодніпровської районної у місті Дніпрі ради


Надання висновку про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини

АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКА РАЙОННА У МІСТІ ДНІПРІ РАДА
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
Надання висновку про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини
1. Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги
1.1 Найменування Управління-служба у справах дітей Амур-Нижньодніпровської районної у місті Дніпрі ради
1.2. Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги 49023, м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 31, каб. 21
1.3. Режим роботи Пн-чт – 9:00 – 18:00, Пт - 9:00 – 16:45
Перерва 13:00 – 13:45
Прийомні дні: кожний робочий день
Вихідний – субота та неділя
1.4. Телефон для довідок,
адреса електронної пошти та веб-сайт
(0562)-23-05-14, 23-05-13, 23-04-43
E-mail:office@andrada.gov.ua,
http://andrada.gov.ua, nepovnolitni@ua.fm
2. Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
2.1 Закони України Закон України “Про охорону дитинства” від 26.04.2001 № 2402 — III; Закон України “Про забезпечення організаційно — правових умов соціального захисту дітей — сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування від 13.01.2005 № 2342 — IV; Закон України “ Про соціальні послуги” від 19.06.2003 № 966 -IV; Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо органів і служб у справах неповнолітніх та спеціальних установ для неповнолітніх від 07.02.2007 № 609 — V; Сімейний Кодекс України (глава 18)
2.2 Акти Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов`язаної із захистом прав дитини” від 24.09.2008 № 866; Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей” від 08.10.2008 р. № 905.
3. Умови отримання адміністративної послуги
3.1. Підстава для одержання адміністративної послуги Заява фізичної особи (від подружжя приймається спільна заява, підписана обома подружжями).
3.2. Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них 1. Заява фізичної особи
2. Копія паспорта, або іншого документа, що посвідчує особу.
3. Довідка про заробітну плату за останні шість місяців або копія декларації про доходи за попередній календарний рік.
4. Копія свідоцтва про шлюб, якщо заявники перебувають у шлюбі.
5. Висновок про стан здоров'я кожного заявника.
6. Засвідчена нотаріально письмова згода другого з подружжя на усиновлення дитини (у разі усиновлення дитини одним з подружжя).
7.Довідка про наявність чи відсутність судимості
8. Довідка від нарколога та психіатра стосовно заявників.
9. Документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням.
10. Свідоцтво про народження дитини
11. Висновок про стан здоров’я дитини
12. Документи що підтверджують, що дитина може бути усиновленою (рішення суду, нотаріальна згода).
13. Згода державного закладу на її усиновлення.
14. Акт про знайомство кандидатів в усиновлювачі з дитиною та встановлення контакту.
15. В окремих випадках повідомлення про згоду на роз'єднання братів сестер.
16. Згода дитини на її влаштування до прийомної сім'ї чи дитячогобудинку сімейного типу, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити.
17. Особова справа дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування з державного закладу.
3.3. Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги Документи подаються особисто за адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 31, каб. 21.
3.4. Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги Послуга надається безоплатно.
4. Строк надання адміністративної послуги Протягом 10 робочих днів з дня подання заяви
5. Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги Необгрунтованість заяви
Виявлення факту порушення прав дитини.
Недостовірні дані.
Подані не всі необхідні документи.
6. Результат надання адміністративної послуги Висновок про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини
7. Способи отримання відповіді (результату) Особисто під розписку

 

АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКА РАЙОННА У МІСТІ ДНІПРІ РАДА
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
Надання висновку про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини
Етапи надання послуги Відповідальна посадова особа Структурні підрозділи Термін виконання етапів
1. Приймання та реєстрація заяви та пакету документів. заступник начальника управління-служба у справах дітей в день надходження документів
2. Розгляд пакету документів, перевірка укомплектованості пакету документів та відомостей, що містяться в наданих документах та відповідність їх вимогам законодавчих документів. заступник начальника управління-служба у справах дітей протягом 10 робочих днів
3. Складання акту обстеження умов проживання в разі усиновлення одним із подружжя дитини головний спеціаліст управління-служба у справах дітей протягом 10 робочих днів
4. Запити до відповідних структурних підрозділів з метою отримання необхідних, додаткових документів заступник начальника управління-служба у справах дітей протягом 10 робочих днів
5. Підготовка проекту висновку про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини начальник, заступник начальника управління-служба у справах дітей протягом 10 робочих днів
6. Підписання висновку про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини голова районної у місті ради виконком Амур-Нижньодніпровської районної у місті ради один робочий день
7. Надання висновку про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини та відповідного пакету документів для подання його до суду заступник начальника управління-служба у справах дітей не пізніше наступного робочого дня після підписання головою районної у місті ради

Comments are closed.