Офіційний веб-портал Амур-Нижньодніпровської районної у місті Дніпрі ради


Надання дозволу на вчинення правочинів щодо нерухомого майна право власності на яке або право користування яким мають діти

АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКА РАЙОННА У МІСТІ ДНІПРІ РАДА
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
Надання дозволу на вчинення правочинів щодо нерухомого майна право власності на яке або право користування яким мають діти
1. Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги
1.1 Найменування Управління-служба у справах дітей Амур-Нижньодніпровської районної у місті Дніпрі ради
1.2. Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги 49023, м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 31, каб. 21
1.3. Режим роботи Пн-чт – 9:00 – 18:00, Пт - 9:00 – 16:45
Перерва 13:00 – 13:45
Прийомні дні: кожний робочий день
Вихідний – субота та неділя
1.4. Телефон для довідок,
адреса електронної пошти та веб-сайт
(0562)-23-05-14, 23-05-13, 23-04-43
E-mail:office@andrada.gov.ua,
http://andrada.gov.ua, nepovnolitni@ua.fm
2. Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
2.1 Закони України Закон України “Про охорону дитинства”; Сімейний Кодекс України; Цивільного кодексу України; Закон України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей»; Закон України “Про забезпечення організаційно — правових умов соціального захисту дітей — сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»; Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо органів і служб у справах неповнолітніх та спеціальних установ для неповнолітніх»
2.2 Акти Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов`язаної із захистом прав дитини” від 24.09.2008 № 866;
3. Умови отримання адміністративної послуги
3.1. Підстава для одержання адміністративної послуги Заява фізичної особи
3.2. Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них 1.Заява кожного з батьків (опікунів, піклувальників)
2.Копія паспорта громадянина України, тимчасового посвідчення громадянина України, паспортного документа іноземця
3.Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (у разі наявності)
4.Документ, що підтверджує право власності (користування) дитини на відчужуване майно
5.Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, виданий відповідно до законодавства
6.Копія свідоцтва про народження дитини;
7.Довідка з місця проживання, про склад сім'ї та реєстрацію або витяг з домової книги
8.Копія рішення про встановлення опіки над дитиною (для опікунів, піклувальників)
9.Копія рішення про встановлення опіки над майном дитини (для опікунів, піклувальників)
10.Копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу між батьками дитини (у разі наявності)
11.У разі виїзду сім'ї на постійне місце проживання за кордон до зазначених документів додається довідка управління (відділу) у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб за місцем реєстрації сім'ї
3.3. Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги Документи надаються особисто за адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 31, каб. 21.
3.4. Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги Послуга надається безоплатно.
4. Строк надання адміністративної послуги Питання розглядається на найближчому засіданні комісії з питань захисту прав дитини. Рішення приймається на першому засіданні районної у місті ради після перевірки, що проводиться протягом одного місяця
5. Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги 1. Мати та/або батько дитини, які (яка, який) звернулися за дозволом, позбавлені судом батьківських прав відповідно до статті 164 Сімейного кодексу України
2. Судом, органом опіки та піклування або прокурором постановлено (прийнято) рішення про відібрання дитини від батьків (або того з них, який звернувся за дозволом) без позбавлення їх батьківських прав відповідно до статті 170 Сімейного кодексу України
3. До суду подано позов про позбавлення батьків дитини (або того з них, який звернувся за дозволом) батьківських прав особами, зазначеними у статті 165 Сімейного кодексу України
4. Особа, яка звернулася за дозволом, повідомила про себе неправдиві відомості, що мають суттєве значення для вирішення питання про надання дозволу чи відмову в його наданні
5. Між батьками дитини немає згоди стосовно вчинення правочину щодо нерухомого майна дитини
6. Між батьками дитини або між одним з них та третіми особами існує судовий спір стосовно нерухомого майна, за дозволом на вчинення правочину щодо якого звернулися батьки дитини (або один з них)
7. Вчинення правочину призведе до звуження обсягу існуючих майнових прав дитини та/або порушення охоронюваних законом інтересів дитини.
6. Результат надання адміністративної послуги Копія рішення виконкому районної у місті ради про надання дозволу на вчинення правочину
7. Способи отримання відповіді (результату) Особисто під розписку

 

АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКА РАЙОННА У МІСТІ ДНІПРІ РАДА
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
Надання дозволу на вчинення правочинів щодо нерухомого майна право власності на яке або право користування яким мають діти
Етапи надання послуги Відповідальна посадова особа Структурні підрозділи Термін виконання етапів
1. Приймання та реєстрація заяви та відповідних документів завідувач, головний спеціаліст юридичного сектору управління-служба у справах дітей в день надходження повідомлення
2. Розгляд пакету документів. Перевірка поданих документів та з'ясування наявності (відсутності) обставин, що можуть бути підставою для відмови у наданні дозволу на вчинення правочинів щодо нерухомого майна дитини завідувач, головний спеціаліст юридичного сектору управління-служба у справах дітей протягом 10 днів
3. Складання акту обстеження житлово-побутових умов, отримання додаткових документів у ході проведення перевірки у порядку ч. 4 ст. 177 СК України завідувач, головний спеціаліст юридичного сектору управління-служба у справах дітей протягом 10 днів
4. Розгляд питання на засіданні комісії з питань захисту прав дитини завідувач, головний спеціаліст юридичного сектору управління-служба у справах дітей один робочий день
5. Підготовка проекту рішення виконкому районної у місті ради про надання дозволу на вчинення правочину начальник, завідувач, головний спеціаліст юридичного сектору управління-служба у справах дітей один робочий день
6. Прийняття рішення виконкому районної у місті ради про надання дозволу на вчинення правочину голова, члени виконкому виконком Амур-Нижньодніпровської районної у місті ради один робочий день
7. Надання належним чином завіреної копії рішення виконкому районної у місті ради завідувач, головний спеціаліст юридичного сектору управління-служба у справах дітей не пізніше наступного робочого дня після підписання

 

Рішення виконкому районної у місті ради може бути оскаржено в судовому порядку.

Comments are closed.