Офіційний веб-портал Амур-Нижньодніпровської районної у місті Дніпрі ради

Управління праці та соціального захисту населення: про надання послуг із психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності

31.01.2019

ДОВІДКА
ЩОДО ВІДПОВІДНОСТІ САНАТОРІЮ «ТОКАРІ» ВИМОГАМ ДО СУБ’ЄКТІВ НАДАННЯ ПОСЛУГ ІЗ ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ЗАТВЕРДЖЕНИХ НАКАЗОМ МІНІСТЕРСТВА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ВІД 27.04.2018 РОКУ № 597


ТОВ «Санаторій «Токарі» є безпосереднім надавачем послуг із психологічної реабілітації постраждалих учасників антитерористичної операції та/або учасників Революції Гідності. Одним із основних видів економічної діяльності санаторію є діяльність психоаналітиків, психологів і психотерапевтів, що по класифікатору видів економічної діяльності відноситься до іншої діяльності у сфері охорони здоров’я – ( за КВЕД 2010 код 86.90 ). Копії підтверджуючих документів – статут санаторію, відомості ЄДРПОУ (довідка статистики) та витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань додаються до листа.

ТОВ «Санаторій «Токарі» провадить свою діяльність відповідно до положень Статуту санаторію, видів економічної діяльності та цивільно-правових договорів.

Рівень кваліфікації фахівців відповідає вимогам пункту 5 Порядку застосування методів психологічного і психотерапевтичного впливу, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 15 квітня 2008 року № 199, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 03 липня 2008 року за № 577/15268.

Стаж практичної роботи психологів з клієнтами не менше ніж 2 роки із проведенням супервізії особами з відповідною кваліфікацією, та досвідом надання послуг психологічної реабілітації, в тому числі, учасникам АТО.

Відповідний фаховий рівень працівників закладу, підтверджується документами про освіту державного зразка. ( Копії дипломів психологів додаються.)

Санаторій має багаторічний досвід надання лікувальних послуг за різними напрямками санаторно-курортного лікування, штат закладу- це також кваліфікований медичний персонал із досвідом оздоровленя різних категорій населення, в тому числі і учасників АТО. (Довідка про кваліфікований медичний персонал додається) .

В разі потреби, до надання послуг із психологічної реабілітації, залучаються інші спеціалісти, зокрема соціальні педагоги, логопеди, психотерапевти, юрисконсульти. Реабілітолог та організатори культурно-дозвіллєвої діяльності працюють в штаті санаторію, та мають відповідний фаховий рівень, що підтверджується дипламами про освіту державного зразка.

Цим листом ТОВ «Санаторій «Токарі» повідомляє , що закладом забезпечується підвищення кваліфікації працівників. Керівництво санаторію сприяє формальному та неформальному професійному навчанню працівників. Проводить атестації працівників. Наказом директора призначено відповідального за проведення внутрішньої супервізії працівників соціальної служби санаторію. Затверджено план-графік проведення внутрішньої супервізії на 2019 рік, відповідно до Методичних рекомендацій затверджених Наказом Міністерства соціальної політики України № 5 від 05.01.2015 р.

Персонал закладу професійний, турботливий, вічливий, людяний.

Санаторієм розроблені програми психологічної реабілітації, якими передбачено надання відповідних послуг згідно з індивідуальними потребами, а також методичних та інших матеріалів у сфері надання послуг із психологічної реабілітації. Послуги із психологічної реабілітації передбачають психологічну просвіту, індивідуальне консультування, психологічну просвіту, підбір методів психологічної реабілітації, психологічну допомогу (терапію), групову терапію, психологічну корекцію та проектування майбутнього, профілактику та запобігання кризовим явищам психологічного стану людини. ( Довідка про перелік послуг додається.)

Санаторій визначає види послуг із психологічної реабілітації з урахуванням індивідуальних потреб отримувача послуг, визначених за результатами психологічної діагностики, проведеної фахівцем або фахівцями, в разі потреби.

Психологічна діагностика проводиться у відповідності до стандарту та протоколів її проведення, що затверджуються Міністерством соціальної політики України.

Заклад забезпечує та гарантує ведення, оформлення та зберігання документації із психологічної реабілітації отримувачів послуг (індивідуальних планів психологічної реабілітації, карток психологічного супроводу) з дотриманням вимог законодавства щодо захисту персональних даних отримувачів послуг відповідно до вимог чинного законодавства України.

Санаторій «Токарі» співпрацює та залучає на договірних засадах фахівців інших установ, організацій, фізичних осіб, напрям діяльності яких відповідає видам послуг, що надаються, для виконання заходів, зазначених в індивідуальних планах психологічної реабілітації отримувачів послуг.

Спеціалісти, які залучаються до надання послуг із психологічної реабілітації, мають належний рівень знань і навичок , кваліфікаційний рівень яких відповідає вимогам, зазначеним у довідниках кваліфікаційних характеристик професій працівників та затверджених закладом посадових інструкцій.

Відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) підтверджується довідкою ДФС. (Копія додається.)

Інформація про наявність приміщень, які належать санаторію ТОКАРІ», та в яких планується надавати послуги із психологічної реабілітаціїі розміщена в гарантійному листі, що додається. Всі приміщення є власністю санаторію, що підтверджується копією «Свідоцтва на право власності».

Санаторій забезпечує надання послуг із психологічної реабілітації в окремих кімнатах для індивідуальної роботи (площею не менше ніж 15 м-2) та групової роботи (площею не менше ніж 4 м-2 на 1 особу з розрахунку на максимальну кількість осіб, що можуть залучатися у групи, та додатково 10 м-2 на групу). ( Інформація про наявність приміщень додається.)

Відповідність приміщень санітарним нормам і вимогам правил пожежної безпеки та вимогам стосовно доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп підтверджується сертифікатами відповідності послуг проживання та послуг харчування, експертним висновком протипожежної безпеки, актом санітарно-епідемічного обстеження об’єкту. (Копії документів додаються.)

Довідки про забезпечення послуг проживання та послуг харчуання належної якості відповідно до вимог Законодавства, додаються.

Місцезнаходження закладу та місце надання послуг: Юридична та фактична адреса: 42215, Сумська область, м. Лебедин, с. Токарі, вул. Санаторна, 96.

Директор санаторію «Токарі» Короткий В.В.

Управління праці та соціального захисту населення
районної у місті ради

Комментарии закрыты.