Офіційний веб-портал Амур-Нижньодніпровської районної у місті Дніпрі ради


Створення прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу та влаштування до них дитини

АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКА РАЙОННА У МІСТІ ДНІПРІ РАДА
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
Створення прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу та влаштування до них дитини
1. Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги
1.1 Найменування Управління-служба у справах дітей Амур-Нижньодніпровської районної у місті Дніпрі ради
1.2. Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги 49023, м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 31, каб. 21
1.3. Режим роботи Пн-чт – 9:00 – 18:00, Пт - 9:00 – 16:45
Перерва 13:00 – 13:45
Прийомні дні: кожний робочий день
Вихідний – субота та неділя
1.4. Телефон для довідок,
адреса електронної пошти та веб-сайт
(0562)-23-05-14, 23-05-13, 23-04-43
E-mail:office@andrada.gov.ua,
http://andrada.gov.ua, nepovnolitni@ua.fm
2. Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
2.1 Закони України Сімейний кодекс України, Цивільний кодекс України, Конвенція про права дитини, ратифікована постановою Верховної ради від №789-ХІІ від 27.02.1991; Закон України “Про охорону дитинства” від 26.04.2001 № 2402 — III; Закон України “Про забезпечення організаційно — правових умов соціального захисту дітей — сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування від 13.01.2005 № 2342 — IV; Закон України “ Про соціальні послуги” від 19.06.2003 № 966 -IV; Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо органів і служб у справах неповноліитніх та спеціальних установ для неповнолітніх від 07.02.2007 № 609 — V
2.2 Акти Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов`язаної із захистом прав дитини” від 24.09.2008 № 866; Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про прийомну сім’ю» від 26.04.2002 № 565; Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу» від 26.04.2002 № 564
2.3 Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування Наказ “Про затвердження Державного стандарту соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавленні батьківського піклування від 11.08.2017 № 1307; Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 02.02.2007 № 302/80/49 «Про затвердження Порядку вибуття дітей, із закладів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування й соціального захисту дітей, до сімейних форм виховання»
3. Умови отримання адміністративної послуги
3.1. Підстава для одержання адміністративної послуги Заява фізичної особи (від подружжя приймається спільна заява, підписана обома подружжями).
3.2. Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них Заява фізичної особи (від подружжя приймається спільна заява, підписана обома подружжями)
Кандидати у прийомні батьки та батьки-вихователі подають до органу, який приймає рішення про створення прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу, такі документи:
-довідку про склад сім'ї (форма 3);
-копію свідоцтва про шлюб (для подружжя);
-довідку про проходження курсу підготовки і рекомендацію центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щодо включення їх у банк даних про сім'ї потенційних усиновителів, опікунів,
піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів;
-копії паспортів;
-довідку про доходи за останні шість місяців або копію
декларації про доходи, засвідчену в установленому порядку;
-довідку про стан свого здоров'я та осіб, які проживають разом з ними(довідка про відсутність хронічних захворювань, обстеження нарколога, венеролога, психіатра);
-довідка про наявність / відсутність виконавчого провадження стосовно боргових зобов’язань;
-письмову згоду всіх повнолітніх членів сім'ї, які проживають разом з кандидатами у батьки-вихователі, якщо останні вирішили створити дитячий будинок сімейного типу на власній житловій площі,
засвідчену нотаріально.
Документи, які додаються на дитину, що потребує влаштування до сімейних форм виховання:
1) свідоцтво про народження дитини (копія паспорту);
2) висновок про стан здоров’я, фізичний та розумовий розвиток дитини;
3) довідка (атестата) про освіту або висновок про рівень розвитку дитини;
4) документи, що підтверджують статус дитини (документи про батьків або осіб, що їх замінюють: копії свідоцтва про смерть, вироку або рішення суду, довідки про хворобу, розшук батьків та інших документів, що підтверджують відсутність батьків або неможливість виховання ними своїх дітей, тощо);
5) опис майна, в тому числі житла дитини, та відомості про осіб, що відповідають за його збереження;
6) довідка про братів і сестер дитини та їх місце перебування (у разі їх наявності);
7) пенсійне посвідчення на дітей, що одержують пенсію, копії ухвали суду про стягнення аліментів (у разі наявності);
8) довідка про встановлення контакту між дитиною і прийомними батьками та батьками-вихователями, підписаної службовою особою закладу, в якому перебуває дитина, працівником служби у справах дітей у присутності прийомних батьків чи батьків-вихователяв;
9) згода дитини на її влаштування до прийомної сім'ї чи дитячогобудинку сімейного типу, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити.
3.3. Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги Документи подаються особисто за адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 31, каб. 21.
3.4. Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги Послуга надається безоплатно.
4. Строк надання адміністративної послуги Питання розглядається на найближчому засіданні комісії по захисту прав дитини. Рішення приймається на першому засіданні районної у місті ради після перевірки, що проводиться протягом одного місяця.
5. Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги Виявлення факту порушення прав дитини.
Недостовірні дані.
Подані не всі необхідні документи.
6. Результат надання адміністративної послуги Копія рішення виконкому про створення прийомної сім’ї чи дитячого будинку сімейного типу та влаштування до них дитини
7. Способи отримання відповіді (результату) Особисто під розписку

 

АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКА РАЙОННА У МІСТІ ДНІПРІ РАДА
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
Створення прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу та влаштування до них дитини
Етапи надання послуги Відповідальна посадова особа Структурні підрозділи Термін виконання етапів
1. Приймання та реєстрація заяви та пакету документів. головний спеціаліст управління-служба у справах дітей в день надходження документів
2. Розгляд пакету документів, перевірка укомплектованості пакету документів та відомостей, що містяться в наданих документах та відповідність їх вимогам законодавчих документів. начальник відділу, головний спеціаліст управління-служба у справах дітей один робочий день
3. Проведення засідання комісії з питань захисту прав дитини начальник відділу, головний спеціаліст управління-служба у справах дітей один робочий день
4. Підготовка проекту рішення виконкому районної у місті ради «Про створення прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу та влаштування до неї дитини на виховання та спільне проживання» начальник, начальник відділу, головний спеціаліст управління-служба у справах дітей один робочий день
5. Прийняття рішення виконкому районної у місті ради «Про створення прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу та влаштування до неї дитини на виховання та спільне проживання» голова, члени виконкому виконком Амур-Нижньодніпровської районної у місті ради один робочий день
6. Надання належним чином завіреної копії рішення виконкому районної у місті ради та відповідного пакету документів начальник відділу, головний спеціаліст управління-служба у справах дітей не пізніше наступного робочого дня після підписання

 

Рішення виконкому районної у місті ради може бути оскаржено в судовому порядку.

Comments are closed.