Офіційний веб-портал Амур-Нижньодніпровської районної у місті Дніпрі ради


Видача посвідчення батьків багатодітної сім’ї та посвідчення дитини з багатодітної сім’ї

АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКА РАЙОННА У МІСТІ ДНІПРІ РАДА
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
Видача посвідчення батьків багатодітної сім’ї та посвідчення дитини з багатодітної сім’ї
1. Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги
1.1 Найменування Амур-Нижньодніпровська районна у місті Дніпрі рада, сектор з питань сім’ї, молоді та спорту
1.2. Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги 49023, м. Дніпро, просп. Мануйлівський, 31, каб. 42
1.3. Режим роботи Пн-чт –   9:00 – 18:00; Пт     -     9:00 – 16:45; Перерва  13:00 – 13:45; Вихідний – субота та неділя
Прийомні дні: Вівторок –10:00 – 17:00; Четвер –10:00 – 17.00
1.4. Телефон для довідок,
адреса електронної пошти
та веб-сайт
(0562)-23-05-65, E-mail:office@andrada.gov.ua, and.ssms@gmail.com
2. Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
2.1 Закони України Закон України «Про охорону дитинству», Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей»
2.2 Акти Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї»
3. Умови отримання адміністративної послуги
3.1. Підстава для одержання адміністративної послуги Заява одного з батьків про видачу посвідчення.
3.2. Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них -     Заява одного з батьків про видачу посвідчень. Завантажити.
-    Копії свідоцтв про народження дітей.
-    Копія свідоцтва про шлюб (крім батьків, які не перебувають у шлюбі).
-    Копії сторінок паспорта громадянина України батьків з даними про прізвище, ім’я, по батькові, дату видачі паспорта та місце реєстрації.
-    Копія посвідки на постійне проживання батьків, якщо вони є іноземцями або особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах.
-    Довідка про склад сім’ї (затвердженої
наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 22 липня 2003 р. N 204).
-    Фотокартки  розміром 30х40 міліметрів (батьків та дітей, які досягли шестирічного віку).
-    Довідка із загальноосвітнього, професійно-технічного, вищого навчального закладу (для осіб від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання).
-    Довідка про реєстрацію місця проживання або перебування особи під час навчання (для осіб від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання).
-    Довідка структурного підрозділу районної, районної в мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення)  ради про те, що батькам за місцем реєстрації посвідчення не видавалися (у разі, коли зареєстроване місце проживання батьків різне).
-    У разі народження або навчання дитини за межами України – копій свідоцтва про народження дитини та довідки з начального закладу з перекладом на українську мову, вірність якого засвідчена нотаріусом.
3.3. Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги Документи подаються особисто за адресою: м. Дніпро, просп. Мануйлівський, 31, каб. 51.
3.4. Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги Послуга надається безоплатно.
4. Строк надання адміністративної послуги Протягом 10 робочих днів.
5. Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги Документи надано не в повному обсязі. Жоден з батьків не зареєстрований  в Амур-Нижньодніпровському районі.
Діти, які досягли 18 років та не навчаються за денною формою навчання, або перебувають у шлюбі.
Вік дитини перевищує 23 роки.
6. Результат надання адміністративної послуги Видача посвідчення батьків багатодітної сім’ї та посвідчення дитини з багатодітної  сім’ї.
7. Способи отримання відповіді (результату) Особисто

 

АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКА РАЙОННА У МІСТІ ДНІПРІ РАДА
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
Видача посвідчення батьків багатодітної сім’ї та посвідчення дитини з багатодітної сім’ї
Етапи надання послуги Відповідальна посадова особа Структурні підрозділи Термін виконання етапів
1. Приймання та реєстрація заяви та пакету документів. головний спеціаліст cектор з питань сім’ї, молоді та спорту в день надходження документів
2. Розгляд пакету документів, перевірка укомплектованості пакету документів та відомостей, що містяться в наданих документах та відповідність їх вимогам законодавчих документів. завідувач, головний спеціаліст cектор з питань сім’ї, молоді та спорту від одного до трьох робочих днів
3. Оформлення посвідчення батьків багатодітної сім’ї та посвідчення дитини з багатодітної сім’ї. головний спеціаліст cектор з питань сім’ї, молоді та спорту від одного до трьох робочих днів
4. Затвердження посвідчення батьків багатодітної сім’ї та посвідчення дитини з багатодітної сім’ї. голова районної у місті ради районна у місті ради від одного до трьох робочих днів
5. Реєстрація посвідчення батьків багатодітної сім’ї та посвідчення дитини з багатодітної сім’ї. головний спеціаліст cектор з питань сім’ї, молоді та спорту один робочий день
6. Видача посвідчення батьків багатодітної сім’ї та посвідчення дитини з багатодітної сім’ї. головний спеціаліст cектор з питань сім’ї, молоді та спорту не пізніше 10-го робочого дня з дня надання заяви

 

Рішення про відмову у наданні послуги може бути оскаржено в судовому порядку.

Comments are closed.