Офіційний веб-портал Амур-Нижньодніпровської районної у місті Дніпрі ради


Влаштування дітей до державних закладів за заявою батьків

АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКА РАЙОННА У МІСТІ ДНІПРІ РАДА
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
Влаштування дітей до державних закладів за заявою батьків
1. Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги
1.1 Найменування Управління-служба у справах дітей Амур-Нижньодніпровської районної у місті Дніпрі ради
1.2. Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги 49023, м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 31, каб. 21
1.3. Режим роботи Пн-чт – 9:00 – 18:00, Пт - 9:00 – 16:45
Перерва 13:00 – 13:45
Прийомні дні: кожний робочий день
Вихідний – субота та неділя
1.4. Телефон для довідок,
адреса електронної пошти та веб-сайт
(0562)-23-05-14, 23-05-13, 23-04-43
E-mail:office@andrada.gov.ua,
http://andrada.gov.ua, nepovnolitni@ua.fm
2. Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
2.1 Закони України Сімейний кодекс України; Цивільний кодексу України; Конвенція про права дитини, ратифікована постановою Верховної ради від №789-ХІІ від 27.02.1991; Закон України “Про охорону дитинства” від 26.04.2001 № 2402 — III; Закон України “Про забезпечення організаційно — правових умов соціального захисту дітей — сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування від 13.01.2005 № 2342 — IV; Закон України “ Про соціальні послуги” від 19.06.2003 № 966 -IV; Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо органів і служб у справах неповноліитніх та спеціальних установ для неповнолітніх від 07.02.2007 № 609 — V
2.2 Акти Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов`язаної із захистом прав дитини” від 24.09.2008 № 866
3. Умови отримання адміністративної послуги
3.1. Підстава для одержання адміністративної послуги Заява фізичної особи
3.2. Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них 1. Заява фізичної особи (від подружжя приймається спільна заява, підписана обома подружжями).  Завантажити.
2. Свідоцтво про народження дитини.
3. Довідка про присвоєння ідентифікаційного коду.
4. Відомості про батьків
5. Довідка про склад сім'ї або осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні, будинку.
6. Довідка про доходи за останні шість місяців або копія декларації про доходи, засвідчена в установленому порядку.
8. Копія свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі)
9. Документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням дитиною.
11. Висновок про стан здоров'я, фізичний та розумовий розвиток дитини.
12.Довідка або відомості про освіту дитини (для дітей шкільного віку).
3.3. Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги Документи надаються особисто за адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 31, каб. 21.
3.4. Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги Послуга надається безоплатно.
4. Строк надання адміністративної послуги Питання розглядається на найближчому засіданні комісії по захисту прав дитини. Рішення приймається на першому засіданні районної у місті ради після перевірки, що проводиться протягом одного місяця.
5. Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги Необгрунтованість заяви
Виявлення факту порушення прав дитини.
Недостовірні дані.
Подані не всі необхідні документи.
6. Результат надання адміністративної послуги Копія рішення виконкому районної у місті ради про влаштування дитини до державного закладу за заявою батьків
7. Способи отримання відповіді (результату) Особисто під розписку

 

АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКА РАЙОННА У МІСТІ ДНІПРІ РАДА
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
Влаштування дітей до державних закладів за заявою батьків
Етапи надання послуги Відповідальна посадова особа Структурні підрозділи Термін виконання етапів
1. Приймання та реєстрація заяви та відповідних документів головний спеціаліст управління-служба у справах дітей протягом 10 днів
2. Розгляд пакету документів, перевірка укомплектованості пакету документів та відомостей, що містяться в наданих документах та відповідність їх вимогам законодавчих документів. начальник відділу, головний спеціаліст управління-служба у справах дітей протягом 10 днів
3. Складання акту обстеження житлово-побутових умов головний спеціаліст управління-служба у справах дітей протягом 10 днів
4. Проведення засідання комісії з питань захисту прав дитини начальник відділу, головний спеціаліст управління-служба у справах дітей один робочий день
5. Підготовка проекту рішення виконкому районної у місті ради «Про влаштування дитини до державного закладу» начальник, начальник відділу, головний спеціаліст управління-служба у справах дітей один робочий день
6. Прийняття рішення виконкому районної у місті ради «Про влаштування дитини до державного закладу» голова, члени виконкому виконком Амур-Нижньодніпровської районної у місті ради один робочий день
7. Надання належним чином завіреної копії рішення виконкому районної у місті ради та відповідного пакету документів на дитину начальник відділу, головний спеціаліст управління-служба у справах дітей не пізніше наступного робочого дня після підписання

 

Рішення виконкому районної у місті ради може бути оскаржено в судовому порядку.

Comments are closed.